Meer Fairtrade levensmiddelen in boodschappentas (Dutch only)

Meer Fairtrade levensmiddelen in boodschappentas (Dutch only)

April 3, 2009 – In 2008 kocht 28% van de Nederlandse huishoudens één of meerdere fairtrade levensmiddelen, 740.000 huishoudens meer dan in 2006. Deze groei is met name te danken aan een breder assortiment en een grotere bekendheid van fairtrade producten.

Het merendeel van de huishoudens koopt fairtrade producten uit ideële motieven, maar vindt ook de goede smaak een belangrijk argument. Dit blijkt uit onderzoek van de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO) in samenwerking met Max Havelaar en Fair Trade Original naar koopgedrag en -motieven bij fairtrade levensmiddelen. De meest verkochte producten zijn koffie-, fruit- en cacaoproducten. De kopersgroep van fairtrade cacaoproducten groeide van 1,8% van de huishoudens in 2006 naar 8,8% in 2008. Belangrijke reden hiervoor is dat in 2008 Verkade het fairtrade keurmerk is gaan voeren. Dit leidde tot een boost in de verkoop van fairtrade chocoladeproducten. Het aantal kopers van koffie en fruit steeg in 2008 licht. Uit het onderzoek bleek ook dat Nederlandse huishoudens hun fairtrade producten steeds vaker bij supermarkten kopen. De verkoop via de Wereldwinkels en Fair Trade Shops bleef stabiel.

Motieven

De meeste huishoudens die fairtrade producten kopen, doen dit uit ideële motieven. Zij willen voornamelijk boeren en producenten in armere landen steunen, bijdragen aan eerlijke handel en iets voor het goede doel doen. De lekkere smaak is een belangrijke tweede reden voor de aankoop van fairtrade levensmiddelen. De smaak van deze producten wordt door 85% van de respondenten als evengoed of als beter ervaren. De belangrijkste reden om geen fairtrade boodschappen te doen is voor bijna de helft (48%) van de groep die geen fairtrade producten koopt dat ze er niet bewust mee bezig zijn of de producten niet of nauwelijks tegenkomen. Een kleiner deel (22%) koopt geen fairtrade boodschappen omdat ze die te duur vinden.

Zie voor meer informatie de Uitgebreide resultaten onderzoek aankoopgedrag en de Uitgebreide resultaten onderzoek aankoopmotieven op de site van de NCDO.

> source